Eva Erman

Professor och avdelningschef vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.

Eva Erman är professor och avdelningschef vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon är specialiserad på politisk filosofi och berättar här om skillnaden mellan att bedriva politisk filosofi som statsvetare och filosof. När man ägnar sig åt politisk filosofi träffar man forskare från såväl statsvetenskapliga som filosofiska institutioner. Är det någon skillnad mellan hur statsvetare och filosofer bedriver politisk filosofi? Här finns det naturligtvis inga enkla svar då den individuella variationen är enorm. Men efter många års forskning har jag ändå sett intressanta generella skillnader i angreppssätt som ibland orsakat missförstånd i den akademiska dialogen. Jag tror den politiska filosofin…

Read More