Esbjörn Wahlberg

Fil.mag. i både praktisk filosofi och teoretisk filosofi.

Jag ägnade mig under många år åt studier i både praktisk och teoretisk filosofi samt religionsfilosofi. Först i Lund och sedan i Stockholm. Det var något i ansatsen i dessa ämnen som attraherade. Att ställa de mest grundläggande frågorna, att inte direkt ställa sig på ett idébygge utan börja med att knacka på byggstenarna själva. Inte minst övningar i begreppsanalys var njutningsfullt; att ta ett ord och studera det utifrån olika vinklar. Jag vill minnas att min magisteruppsats i praktisk filosofi handlade om skillnaden mellan att ha makt och inflytande. Det är som regel fruktbart att studera begreppens genes som en första ansats…

Read More