Erik Malmqvist

Lektor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Erik Malmqvist (@erik_malmqvist, Göteborgs universitet) och András Szigeti (Linköpings universitet) är båda universitetslektorer som forskar och undervisar inom praktisk filosofi. De är aktuella med en samförfattad forskningsartikel som rör etik och exploatering (eller utnyttjande), och ger här en allmän introduktion till moraliska frågor om exploatering. De flesta är nog eniga om att det är moraliskt fel att exploatera – eller utnyttja – andra människor. Vi upprörs exempelvis när vi får veta att våra kläder eller telefoner har producerats i låginkomstländer av människor som slitit under obekväma och osäkra förhållanden för blygsam lön. Det är emellertid inte så lätt att förklara…

Read More