Eric Brandstedt

Docent i praktisk filosofi och lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.

Inom den moderna universitetsvärlden är filosofi inte en brett utforskande intellektuell verksamhet utan ett “ämne”, en “disciplin”, med interna normer och traditioner för vad man gör, hur man gör det och vad som är ett filosofiskt problem. Hur filosofi som akademisk disciplin förhåller sig till andra discipliner är en stor fråga, men delvis kan den illustreras av hur det är att som filosof verka inom tvärvetenskapliga miljöer. Vi har disputerat i praktisk filosofi (Eric år 2013 och Lena år 2001) och arbetar nu på avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Avdelningen är explicit tvärvetenskaplig och i fokus för både…

Read More

Eric Brandstedt (@EBrandstedt) är filosof och lektor i Mänskliga rättigheter vid Lunds Universitetet. Här skriver han om idén att möta klimathotet genom politik som minskar befolkningsmängden. Texten sammanfattar Erics senast forskningsartikel i ämnet. Ganska ofta när jag genom åren föreläst om hållbarhet och klimatetik så har någon i publiken sagt: “När ska du prata om elefanten i rummet?” “Vadå vilken elefant?”, har jag tänkt till dess jag insett att frågeställaren velat att jag ska berätta att den viktigaste faktorn för att lösa problem så som klimatförändringarna är hur många människor som finns och att jag ska säga att det viktigaste…

Read More