Ellen Svensson

Filosofistudent vid Umeå universitet specialiserad inom bioetik.

Covid-19 pandemin har öppnat för en mängd filosofiska diskussioner inom politisk filosofi, bioetik och socialfilosofi. Ett av de mest centrala problem som diskuterats är frågan om hur och när individens fri- och rättigheter kan inskränkas till förmån för gruppens välmående. Ett exempel på en individuell fri- och rättighet är mötesfriheten, ett annat exempel är demonstrationsfriheten. Dessa individuella fri- och rättigheter har inskränkts under pandemin i syfte att skydda gruppen och samhället mot en alltför omfattande smittspridning av Covid-19 viruset. Under Covid-19 pandemin har det individuellt goda och det allmänt goda hamnat i konflikt med varandra. Konflikten mellan det individuellt goda…

Read More