Elinor Hållén

Forskare i filosofi vid Uppsala universitet.

Sårbarhet är ett centralt begrepp inom forskningsetiken och kommer därmed in i olika forskningspraktiker som något som ska tas hänsyn till. Vissa grupper av människor, miljöer och djurarter avgränsas som sårbara. Här är sårbarhet en etisk aspekt att hantera i forskningen men står inte i fokus för undersökningen. På senare tid har sårbarhet intagit en central position i forskningen inom socialvetenskaperna och humaniora och en undersökande och kritisk blick har riktats mot konsekvenserna av att utmärka en grupp som sårbar.  Judith Butler är kanske den filosof som har betytt mest för att problematisera och nyansera förståelsen av sårbarhet. Att söka…

Read More