Dorna Behdadi

Doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

En moralisk agent är en entitet som har egenskaper eller förmågor som gör att hen kan handla moraliskt rätt/bra och fel/dåligt. Det brukar också betyda att hen kan hållas moraliskt ansvarig, och klandras eller berömmas, för sina handlingar, underlåtelser eller karaktärsdrag.  Moraliskt agentskap skiljer sig dock från moralisk status. En varelse med moralisk status är någon som vi har skäl att bry oss om för dess egen skull. En vanlig uppfattning är att alla kännande varelser har, en åtminstone grundläggande, moralisk status. Däremot är inte alla med moralisk status också moraliska agenter. Filosofer brukar mena att det i första hand…

Read More