Daniela Cutas

Lektor i filosofi vid Lunds universitet.

Daniela Cutas (@DCutas) är universitetslektor vid Lunds universitet och Umeå universitet. Hon forskar om bioetik och filosofiska aspekter på nära relationer, och berättar här mer om området som kallas familjeetik. I västvärlden ges kärnfamiljen en central plats i samhället och i våra liv. Familjen ses som en enhet som kan vara sjuk och få behandling. Den kan gå sönder och den ska skyddas. Den har intressen och rättigheter. Att kvinnor eller barn ens anses kunna ha egna intressen som kan krocka med familjens eller att de bör få skydd från familjen är en nyare utveckling. Ju mer barn anses ha…

Read More