Christian Munthe

Professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Ibland pratar akademiker om ”tredje uppgiften”, att forskning ska ”nyttiggöras” i samhället och att forskare ”samverkar” med aktörer utanför akademin. För filosofer är nog den vanligaste idén att vår tredje uppgift är populär framställning av filosofiska idéer, och av offentlig debatt i frågor som tangerar filosofiska teman som kunskap, politik, rätt och moral. Men filosofer kan också nyttiggöra sitt särskilda kunnande som experter för olika organisationer och institutioner. Jag själv har varit filosofisk expert i olika sammanhang som beskrivs nedan. Jag har också varit medlem av expertgrupper för Sveriges regering och riksdag, Svenska läkaresällskapet, och – nu senast – Socialstyrelsen…

Read More