Christian Bennet

Filosof och specialiserad på bland annat matematikens filosofi.

Christian Bennet är filosof och specialiserad på bland annat matematikens filosofi. Här diskuterar han vad matematik egentligen är och handlar om. De flesta vetenskapsområden handlar i en, åtminstone ytligt betraktat, ganska direkt mening om verkligheten. Fysik handlar om kroppars rörelse i termer av massa, krafter och hastigheter, om universums uppbyggnad, elektricitet, magnetism och liknande. Kemi handlar om olika ämnens inre struktur och interaktion i form av olika processer och sociologi handlar om människans beteende och reaktionsmönster i grupp. Allt detta är fenomen som vi dagligdags kommer i kontakt med och har en bild av. Men vad handlar matematik om? Ett…

Read More