Charlotta Weigelt

Professor i filosofi, prefekt vid Institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola och ekonomiskt ansvarig för Stiftelsen Svensk filosofi.

Att försöka sätta fingret på skillnaden mellan analytisk och kontinental filosofi är ganska hopplöst. Det är förvisso uppenbart att distinktionen har betydelse för människors filosofiska identitet, inte minst för synen på den egna traditionstillhörigheten, och därmed även på vilken litteratur man bör läsa respektive undvika. Samtidigt finns det så många olika förgreningar inom dessa två traditioner att det är oerhört svårt att inringa något slags kärna hos var och en. Vissa kanske skulle vilja hävda att det finns en avgörande skillnad i fråga om stil: medan den analytiska filosofin är inriktad på begreppsanalys och argumentation, är den kontinentala filosofin mer…

Read More