Carl Montan

Doktorand vid Filosofiska institutionen på Uppsala universitet.

Carl Montan är doktorand vid Filosofiska institutionen på Uppsala universitet. Hans avhandling handlar om självkunskap. Här berättar han om några av de problem som filosofer ägnar sig åt i ämnet. Den samtida diskussionen om självkunskap inom analytisk filosofi handlar om kunskap om våra egna mentala tillstånd. Att ha ont, att tro att det snöar, att vilja resa utomlands samt att avse att somna innan midnatt är alla exempel på mentala tillstånd. Kunskapen ska förstås som propositionell; det är kunskap att man är i det ena eller det andra mentala tillståndet. Det är svårt att se varför självkunskap ägnas sådan uppmärksamhet som det…

Read More