Anna Döhlén Wedin

Fil.dr. i filosofi.

Många av världens invånare bor i kustnära lägen, vilket gör dem sårbara inför de stigande havsnivåer som vi kommer se som en följd av klimatförändringarna. Redan idag arbetar många städer med att anpassa sig till stigande havsnivåer och svenska städer är inget undantag. I Ystad pumpas sand upp på stränderna för att bromsa kusterosionen, i Vellinge har bygget av en vall påbörjats och i Göteborg diskuteras lösningar med barriärer som kan stängas vid högvattenstånd och stormar för att skydda staden undan havet. Kostnaderna för dessa insatser kommer bli stora, men priset för att inte göra någonting riskerar att bli ännu…

Read More