Anna Petronella Foultier

Filosof, forskare och översättare.

När Simone de Beauvoir började arbeta med Det andra könet hade hon inte någon känsla av att det begränsat henne att vara kvinna, trots att mycket av det hon skrev rörde ett mansdominerat ämne som filosofin. Hon kallade sig inte heller så gärna för filosof, och ännu mindre feminist (eller om det var tvärtom). Men även om verket från 1949 utgår från ett klassiskt feministiskt perspektiv som strävar efter att med lagändringar och politiska verktyg ge kvinnor möjligheter att utbilda sig, delta i det politiska livet, yrkesarbeta och leva utan förmyndarskap, så är det mest nyskapande med verket att hon visar hur…

Read More