Anna Nyman

Doktorand i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.

Elsa kör bil. Hon är trött och lite distraherad, och trots att hon närmar sig ett övergångsställe tar hon ögonen från vägen – bara för en sekund – för att byta kanal på radion. Hon ser därför inte fotgängaren som kliver ut framför henne och när kollisionen är ett faktum har hon inte ens hunnit få sin fot på bromsen. Fotgängaren dör omedelbart. Är Elsa klandervärd för att ha dödat en fotgängare? Och är hon mer klandervärd nu när hon har dödat en fotgängare än hon skulle ha varit om hon bara hade gjort sig skyldig till vårdslöst körande i…

Read More