Anna-Sofia Maurin

Professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet och styrelseledamot i Stiftelsen Svensk filosofi.

Social ontologi är en gren av filosofin som studerar den del av verkligheten som antingen utgörs av eller på ett eller annat sätt förutsätter mellanmänsklig interaktion. Den sociala ontologins studieobjekt inkluderar därmed allt ifrån enkla aktiviteter såsom en gemensam promenad, ett parti schack, eller ett zoom-möte. Betydligt mer komplexa aktiviteter såsom ett krig. Socialt laddade objekt såsom en 500-kronors sedel eller en gräns i form av en stenmur. Sociala institutioner såsom högsta domstolen eller aktiemarknaden. Sociala kategorier (och deras medlemmar) såsom kategorin kvinna eller man eller transperson. Och sedan sådant som existerar så att säga ”mellan” alla dessa olika sorters…

Read More