Andrés Garcia

Forskare i praktisk filosofi vid Lunds universitet.

Saul Kripke avled den 15e september 2022 vid 81 års ålder. Han anses av många vara en av efterkrigstidens mest inflytelserika filosofer. Uppgiften att kortfattat förklara varför han fått denna status är svår, eftersom Kripke har influerat så många filosofiska områden. Han inledde sin bana med en serie arbeten inom modallogiken och bidrog sedan bland annat till diskussioner om sanningsbegreppet, om medvetandets natur och om Wittgensteins idéer om språklig innebörd. Bland hans mest betydande bidrag finns dock tveklöst hans förtydliganden kring modala påståendens (d.v.s. påståenden om vad som är möjligt respektive nödvändigt) natur och vår kunskap om huruvida sådana påståenden är sanna. Den analytiska filosofins ungdom präglades…

Read More

Andrés G. Garcia är forskare och lärare i filosofi vid Lunds universitet. Han är specialiserad inom metaetik och skriver här om distinktionen mellan metaetik och normativ filosofi. Inom akademin är det vanligt att man gör skillnad på normativ filosofi å ena sidan och metaetik å andra sidan. Det förstnämnda området sägs fokusera på normativa frågor, exempelvis om vad som är bra, vackert och gott, vilka plikter vi har, vilka skäl som föreligger, vad vi bör göra, tro och gilla. Det sistnämnda området sägs fokusera på mer abstrakta frågor, exempelvis språkliga om vad det innebär att säga att något är bra, kunskapsteoretiska om huruvida vi…

Read More