András Szigeti

Lektor i filosofi vid Linköpings universitet.

Erik Malmqvist (@erik_malmqvist, Göteborgs universitet) och András Szigeti (Linköpings universitet) är båda universitetslektorer som forskar och undervisar inom praktisk filosofi. De är aktuella med en samförfattad forskningsartikel som rör etik och exploatering (eller utnyttjande), och ger här en allmän introduktion till moraliska frågor om exploatering. De flesta är nog eniga om att det är moraliskt fel att exploatera – eller utnyttja – andra människor. Vi upprörs exempelvis när vi får veta att våra kläder eller telefoner har producerats i låginkomstländer av människor som slitit under obekväma och osäkra förhållanden för blygsam lön. Det är emellertid inte så lätt att förklara…

Read More

András Szigeti deltar i forskningsprojektet The Lund Gothenburg Responsibility Project. Här berättar han om projektet. The text is published in English below. The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är finansierat av Vetenskapsrådet under perioden 2014–2024. Projektet samfinansieras av Filosofiska institutionen vid Lunds universitet och Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Finansieringen från Vetenskapsrådet är en del av en större strategisk satsning ämnad att locka ledande internationella forskare inom olika discipliner till Sverige för att ge dem möjlighet att bygga upp framstående forskningsmiljöer med internationellt inflytande. LGRP leds av professor Paul Russell som är en ledande forskare inom…

Read More