Amanda Thorell

Doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Amanda Thorell är doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och skriver sin avhandling inom medicinens filosofi. Här berättar hon mer om detta forskningsområde och betydelsen av medicin-filosofiska frågor för samhället. Medicin är ett ämne som rör oss alla. Vi har alla biologiska kroppar med fysiologiska funktioner. Vi kan alla råka ut för sjukdom. Hälsa, eller hur en fungerar, uppfattar de flesta dessutom som viktigt. Medicinen har också en betydande samhällelig roll. Enorma resurser krävs för att driva sjukhus, vårdcentraler och apotek, för att bedriva forskning, och för hjälpmedels- och läkemedelsproduktion. I och med detta blir det extra viktigt att…

Read More