Alva Stråge

Doktor i teoretisk filosofi.

En idé som återspeglas i de allra flesta rättssystem men också i våra vardagliga sociala interaktioner är att en normalfungerande person som avsiktligen och uppsåtligen orsakar skada och lidande förtjänar klander eller straff för sin handling. Ett litet barn eller ett djur som orsakar samma skada förtjänar inte det, i alla fall inte på riktigt samma sätt. Men varför förtjänar vissa att straffas och andra inte? Att straffa någon innebär rimligtvis att vi tillfogar henne lidande, men under omständigheten att hon förtjänar det kan det vara på sin plats. Drivkraften att peka ut en skillnad mellan någon som förtjänar att…

Read More