Alva Stråge: Vad betyder det att förtjäna straff?

Alva Stråge, doktor i teoretisk filosofi, skrev sin avhandling om fri vilja, moraliskt ansvar och retributivism. Här diskuterar hon vad det innebär att förtjäna straff. En idé som återspeglas i de allra flesta rättssystem men också i våra vardagliga sociala interaktioner är att en normalfungerande person som avsiktligen och uppsåtligen orsakar skada och lidande förtjänar…

Doktorandtjänst vid Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet utlyser doktorandtjänst (en eller flera) i praktisk filosofi inom forskarskolan Normer och normativitet (NoNo), som vi tidigare skrivit om i vår intervju med Matti Eklund. Information om ansökan hittas här. Göteborgs Universitet skriver följande om utlysningen:  I denna utlysning söker vi särskilt doktorander som ägnar sig åt grundläggande filosofiska frågor om normer och…