Jesper Olsson (@Kamouflaget) är ansvarig redaktör för filosofitidningen Intension (@_intension). Här berättar han om tidningens syfte, tillkomst, aktuella händelser och framtidsplaner.

Intension är en digital filosofitidning som drivs av filosofistudenter vid svenska universitet och högskolor. Den grundades runt ett cafébord på Stockholms universitet våren 2020 och har sedan dess gett ut ett nummer varje termin. Vårens nummer behandlar teman som går att koppla till det flertydiga ordet val. För många av oss i redaktionen har tidningen varit ett sätt att finna likasinnade och tillhöra ett filosofiskt sammanhang. Tidningen startades av studenter i Stockholm, men har idag även redaktionsmedlemmar från lärosäten i Lund, Göteborg och Umeå.

Tidningens syfte framgår i dess slogan: ”För filosofins betydelse i samtiden”. Det har dock diskuterats i redaktionen vad dessa slagord egentligen betyder, om något. Bland annat har det sagts att vår slogan är ”för klyschig”, eller ”alldeles för pompös”. Men i klyschor kan det finnas visdom, och orden fångar in något kärnfullt som bör tas på allvar: filosofin är betydelsefull i samtiden – den är betydelsefull för vår, alltså även ungas samtid. Sen bör det också tilläggas att tidningen delvis är klyschig och stundvis pompös.


På vilket sätt är då tidningen för filosofins betydelse i vår samtid? Enligt mig är tidningen främst en plattform som ger unga filosofistuderande möjlighet att uttrycka sig i text om aktuella filosofiska frågor. Tidningen ämnar återge och uppmuntra unga studenters tankar, reflektioner och frågeställningar på sätt som det kanske inte finns utrymme för på andra platser. Detta har ibland gjorts i samarbete med andra studentfrämjanden, såsom NordPhil, en nordisk konferens av och för filosofistudenter i Norden (som går att läsa om i Intension 2021 – Nummer 2).


Bland tidningens nummer hittar man en vittomspännande variation av filosofiska bidrag från studenter – från dikter och illustrationer till regelrätta uppsatser. Ett delsyfte är att ge studenter chansen att ha meningsfulla utbyten med etablerade fackfilosofer verksamma i Sverige, vilket synliggörs exempelvis genom tidningens olika intervjuprojekt. Ett ytterligare delsyfte med tidningen är att främja dialogen mellan unga studerande och ”vuxna”, det vill säga färdigutbildade, filosofer. Det tror jag att Intension lyckas med att göra – genom att synliggöra, och genom det berättiga, ungas röster i det större filosofiska samtalet.


Intension fortsätter växa och engagera läsare. Tidningen var från början inte mer än ett litet frö och nu blommar vi över hela landet (som en redaktionskamrat sade)! Vi har nyligen lanserat en hemsida (www.intension.info) och ser just nu över möjligheten att göra fysiska exemplar av det kommande numret.
Är du filosofistudent och intresserad av att bidra till tidningen, antingen med en text eller genom att engagera dig i redaktionen? Tveka inte att kontakta oss på intension.info@gmail.com. Temat för höstens nummer är ännu inte bestämt, men håll utkik efter en utlysning av studentbidrag på Facebook, Twitter och hemsida!

%d bloggare gillar detta: